Általános szerződési feltételek

e-könyvek és oktatási kurzusok értékesítésére


Tartalom

1.    Érvényesség

2.    Szerződéses partner adatai

3.    A 7Academy Webshop használatával kapcsolatos megkötések

4.    Vásárlói kör meghatározása

5.    Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

5.1. Az elektronikus úton történő megkötéshez szükséges technikai lépések leírása

5.2. A szerződés írásbelisége, iktatása

5.3. Az ügyintézés, szerződés nyelve

5.4. Termékinformációk

5.5. Adatbeviteli hibák

5.6. árfeltüntetés

5.7. Hibás/téves árfeltüntetés

6.    Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

7.    A termék rendelkezésre állása

8.    Fizetés, számlakiállítás

9.    Digitális értékesítés

10.    A 7Digits BPA S.R.O. célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

11.    Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés

12.    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

13.    Bírósági eljárás kezdeményezése

Záró rendelkezések


 

1.    Érvényesség

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényes a https://7academy.hu oldalon forgalmazott e-könyvekkel, azok vásárlásával összefüggő valamennyi elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra. A 7Academy Webáruházában e-könyveket, online kurzusokat (továbbiakban termék) vásárolhat. Az e-könyv, online kurzus olyan digitalizált (elektronikus könyv, oktatási anyag amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott e-könyvek másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval vannak ellátva, melyről a https://7academy.hu oldalon tájékozódhat.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre amely a 7Academy Webáruház (továbbiakban: „7Academy Webáruház”) és a Vásárló(a továbbiakban „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes –és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3.pontja értelmében a fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A 7Academy Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.

Az előzetes tájékoztatásnak az alábbiakban teszünk eleget a 7Academy Webáruház honlapján, folyamatosan és közvetlenül, azaz a honlap bármely időpontban történő meglátogatásakor elérhető módon, előzetes regisztráció és más honlapra utaló linkek (úgynevezett külső hivatkozások) használata nélkül, valamint egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.7academy.hu nyitóoldalon.


2.    A Szerződéses partner adatai

A vásárló szerződéses partnere:

Cégadatok:

7Digits BPA S.R.O.

Székhely/postázási cím:Hlavná 3206/22, 94301 Stúrovo 1, Slovensko

adószám: 103425040

Elérhetőség: [email protected], vagy a weboldalon keresztül

Bejegyző bíróság: Okresný Súd Nitra

Cégjegyzékszám: 45776/N

7Academy Webáruház ügyfélszolgálata

ügyfélszolgálatunk a [email protected], vagy a weboldalon keresztül érhető el

ügyfélszolgálat telefonszáma: +3620-579-6659 9:00-17:00 óra között munkanapokon 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ


A 7academy.hu weboldal tekintetében tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató) vesszük igénybe az alábbi vállalkozót:

Név: Thinkific Inc.

Cím: 400 - 369 Terminal Ave, Vancouver, BC V6A 4C4, Canada

A Honlap a Tárhelyszolgáltató szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: Vancouver, Canada.


3.    A 7Digits Webáruház használatával kapcsolatos megkötések

3.1. A 7Academy Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatkezelési Tájékoztatót elfogadó személy használhatja. Ennek hiányában, abban vásárlást nem eszközölhet.

3.2. Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a 7Academy Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. A 7Academy  Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja illetve kiderítse ki van az online tranzakció során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.

3.3. Amennyiben a Vásárló a 7Academy Webáruház weboldalára belép és annak használatát elfogadja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban lévő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette és a webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.

3.4. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el az ÁSZF-et, vagy az adatkezeléshez nem járul hozzá, úgy haladéktalanul köteles megszakítani a 7Academy Webáruház használatát és elhagyni azt.


4.    Vásárlói kör meghatározása

4.1. A 7Academy Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. A termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. A 7Academy Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

4.2. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a 7Academy Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.


5.    Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A 7Academy Webáruház hivatkozással a Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 6:82- 6:85§ ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a www.7academy.hu szolgáltatásait igénybe vevőknek:

5.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása

Lehetőség van a termék megrendelése előtt a termékből egy részlet megismerésére („mutasd mit tud”), a keresztnév és az e-mail cím megadásával. Ezen adatok nem kell, hogy személyes adatot tartalmazzanak. Az adatkezelési nyilatkozat elolvasása és elfogadása után a megadott e-mail címre megérkezik a „termék ismertető”.

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről („Miről szól?”), (Tartalom jegyzék”), („Kiknek szól?”) az áráról, valamint a letöltés idejéről, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a fenti pontok nevére történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába.

A vásárlás folytatásaként a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha mindent rendben talált, akkor a „Tovább” gombra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába.

A vásárlásnak feltétele a regisztráció. A sikeres regisztráció egyben azt is jelenti, hogy a vevő oldali technikai feltételrendszer alkalmas a termékek megvásárlására. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat.

A számlázási adatok megadását követően a Vásárló egy-egy jelölőnégyzetbe helyezetett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket (ÁSZF) és az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Fizetés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és (ezzel egyidőben kerülnek mentésre a személyes, illetve számlázási adatok is) küldheti el a 7Academy Webáruház részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig láthatóak a (1.) „Személyes adatok” (keresztnév, vezetéknév), (2) Cégnév, (nem kötelező), (3.) „Cím szerkesztése”, (4.) Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím)(5.) Rendelési jegyzetek (nem kötelező) (6.) Fizetési mód feliratokra kattintva. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva átkerül a fizetési szolgáltató oldalára. Amennyiben még módosítana a kosár tartalmán lehetőség van visszalépni itt terméket törölhet a kosárból a „X” ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Vásárlás” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a 7Academy Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta (további részetek: ÁSZF 6.§).

A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a Vásárló szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.

5.2. A szerződés írásbelisége, iktatása

A 7Academy Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A 7Digits BPA S.R.O.azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

5.3. A szerződés nyelve, ügyintézés

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint az eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

5.4. Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt.

5.5. Adatbeviteli hibák

A 7Digits BPA S.R.O. az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés a 7Digits BPA S.R.O. részére való elküldéséig a 7Academy Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 5.1. pontjának 5. bekezdése tartalmazza.

5.6. Árfeltüntetés

A 7AcademyWebáruház által megvételre kínált termékek, termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai ára az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz akció esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák.

7Digits BPA S.R.O.  a 7Academy Webáruházból megrendelhető termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

Áfa visszatérítés: A 7Digits BPA S.R.O. az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

A 7Academy Webáruház szavatolja, hogy a rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett termékek vételáráról, még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

5.7. Hibás/téves árfeltüntetés

Amennyiben a 7Digits BPA S.R.O. minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a 7Academy Webáruházban, akkor 7Digits BPA S.R.O. nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

    – nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;

    – esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;

    – egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár .

7Digits BPA S.R.O. az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.


6.    Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

6.1. A Vásárló a „Fizetés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen áSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a 7Digits BPA S.R.O. -hez való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

6.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a 7Digits BPA S.R.O. és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló a 7Digits BPA S.R.O. által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a 7Academy Webáruházhoz a megrendelés megérkezett.

Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

A rendelést követő visszajelzés tartalmazza a vevő nevét, elérhetőségét, a rendelés számát, a megrendelt termék díját és a rendelés minden lényeges adatát.

A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. A rendelést követő automatikus üzenet, amely csak annyit tartalmaz, hogy „Köszönjük a rendelését, annak feldolgozása folyamatban van”, még nem jön létre a szerződés.

6.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a 7Academy Webáruház kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza, a letölthető e-könyv linkjével.

6.4. A Vásárló a 7Academy Webáruház honlapján való regisztrációval elismeri, hogy jelen áSZF, valamint az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi Szabályzatban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

6.5. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a 7Academy Webáruház ügyfélszolgálatához (lásd jelen ÁSZF 2.§-át), ahol készséggel állunk rendelkezésére.

6.6. A 7Academy Webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

6.7. A letöltéssel a vásárló az e-könyvön az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez. A vásárló a terméket kizárólag saját céljára és saját e-könyv olvasásra alkalmas készülékén (Például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, e-könyv olvasó. A továbbiakban: eszköz.) jogosult használni azzal, hogy a magánszemélyvásárló (az a természetes személy, aki a terméket saját felhasználásra vásárolja) 3 eszközön, egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja, míg a nem magánszemély vásárló a terméket 3 eszközre töltheti le, de egyidejűleg azonban csak egy eszközön használhatja.


7.    A termék rendelkezésre állása

7.1. A 7Digits BPA S.R.O. -nál letöltésnek minősül minden olyan eset, melyben a vásárló a letöltési gombra kattint, vagy megnyitja a linket, függetlenül attól, hogy ezt követően a terméket elmentette-e vagy törölte.

7.2. Az e-könyv a megrendelés során vagy már korábban a 7Digits BPA S.R.O.  adatbázisában létrehozott felhasználói adatok során létrejön a felhasználói fiók, melyből a saját vásárlói profilján keresztül, vagy a megadott e-mail címre megküldi az e-könyvek egyedi letöltési linkjét tartalmazó elektronikus levelet. Az e-könyv pdf formátumban tölthető le.

7.3. Amennyiben a megrendelt termék technikai okokból adódóan nem áll rendelkezésre a rendelés idején, úgy a 7Academy Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a termék megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

7.4. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető a 7Academy Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a 7Academy Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető.


8.    Fizetés, számlakiállítás

8.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló a felajánlott fizetési mód/ok közül választhat.

8.2. Az e-könyvekre, kurzusokra leadott megrendelések minden esetben a rendelés során, online fizetendőek, az ilyen rendelésekről elektronikus számlát állítunk ki, mely a rendelés teljesítése után a vásárláshoz szükséges regisztrációban megadott e-mail címre kerül kiküldésre. A számlázóprogram az elektronikus számlákat pdf formátumban állítja ki.

8.3. A 7Digits BPA S.R.O.  a Vásárló részére elektronikusan, a fizetés megtörténtét követően küldi meg az elektronikus könyv(ek) vásárlásáról szóló számlát. Egyéb úton (például: telefon, fax, postai úton) történő megrendelés nem lehetséges.

8.5. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk.

8.6. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

8.7. A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten hozzájárul, hogy a 7Digits BPA S.R.O.  által kiállított elektronikus számlát befogadja és azt a rendelésben megadott e-mail címre továbbított linkről letölti.

8.8. Az elektronikus számlát a számlázz.hu (számlázó szolgáltatást nyújtó)minősített szolgáltató készíti el a 7Digits BPA S.R.O.  megbízásából. A számlakészítés során átadott adatokat a számlázz.hu (számlázó szolgáltatást nyújtó) harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

8.9. A 7Digits BPA S.R.O.  által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

8.10. A 7Digits BPA S.R.O.  által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

8.11. A biztonságos fizetési módokról a Magyar Nemzeti Bank tud további részletes tájékoztatást adni.


9.    Digitális értékesítés

Digitális tartalom vásárlása esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-ában meghatározott elállási jogát, a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a 7Digits BPA S.R.O.  a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti elállási jogát.


10.    7Digits BPA S.R.O.  célja, felelősség korlátozása, szerzői jog

10.1. A 7Academy Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különösen a technikai paraméterekre és az internet használata során felmerülő hibákra.

10.2. 7Digits BPA S.R.O.  semmilyen módon különösen nem vállal felelősséget:

    Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a 7Academy Webáruház használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért

● Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért

● Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért

● Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén.

● Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért

● Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba

következményeiért a 7Digits BPA S.R.O.  nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a 7Academy Webáruházhoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleges behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

10.3. A 7Digits BPA S.R.O.  semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

10.4. A 7Digits BPA S.R.O.  előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a 7Academy Webáruházban való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

10.5. A 7Academy Webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a 7Digits BPA S.R.O. tulajdona. A 7Academy Webáruház oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

10.6. A 7Digits BPA S.R.O. -n kívül a 7Academy Webáruházra mutató linket csak úgy szabad elhelyezni, hogy az nem keltheti azt a benyomást, hogy azt a 7Academy Webáruház vagy a 7Digits BPA S.R.O.. javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a 7Academy Webáruházról, valamint a 7Academy Webáruház és a linkelő honlap között fennálló jogviszonyról. A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a 7Digits BPA S.R.O. jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

10.7. A 7Digits BPA S.R.O. fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a 7blog.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

10.8. Tilos minden olyan tevékenység, amely a 7Digits BPA S.R.O. adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a 7Digits BPA S.R.O. által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a 7Digits BPA S.R.O. adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.


11.    Panaszkezelés, fogyasztói jog-és igényérvényesítés

11.1. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

A magyar online vásárlóknak a fentieken túlmenően lehetőségük van arra, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat, az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően, online módon rendezzék. Az interaktív, felhasználóbarát weboldal, az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érheti el:

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU).


12.    Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület:

Budapesti Békéltető Testület;

1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

E-mail cím: [email protected]

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


13.    Bírósági eljárás kezdeményezése

A jelen áSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen áSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

    az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

    a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

Az esetleg felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye a 7Academy Webáruház cégnyilvántartásba bejegyzett székhelye.


Záró rendelkezések

A Szolgáltató a 7Academy Webáruházat alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A vásárló önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A https:// 7academy.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a 7Digits BPA S.R.O. vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett. A 7Digits BPA S.R.O. fenntart magának minden jogot a 7Academy Webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a 7Academy Webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a 7Digits BPA S.R.O. írásos hozzájárulása nélkül. Az imént részletezett tiltó rendelkezések hatálya alól kivételt képez az áSZF és az Adatvédelmi Szabályzat megismerés céljából történő letöltése.

ÁSZF egyoldalú módosítása

A 7Digits BPA S.R.O. jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. A 7Digits BPA S.R.O. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a 7Academy Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

 

7Digits BPA S.R.O.